Greasy Fork is available in English.

Skribbl.io Undo & Tablet Pressure Support

Tablet pressure support. Press Z / Ctrl + Z to Undo.

Tính đến 2020-09-06 08:14:33 UTC. Xem phiên bản mới nhất.

Tác giả
faux
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0.1
Đã tạo
05-09-2020
Đã cập nhật
06-09-2020
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho