Greasy Fork is available in English.

智能划词翻译

划词翻译,自动切换谷歌翻译和有道词典

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

 • v1.6.2 - Imported from URL
 • v1.6.2 - Imported from URL
 • v1.6.2 - Imported from URL
 • v1.6.1 - Imported from URL
 • v1.6.1 - Imported from URL
 • v1.6.1 - Imported from URL
 • v1.6.1 - Imported from URL
 • v1.6.1 - Imported from URL
 • v1.6.1 - Imported from URL
 • v1.6.1 - Imported from URL
 • v1.6 - Imported from URL
 • v1.6 - Imported from URL
 • v1.6 - Imported from URL
 • v1.6 - Imported from URL
 • v1.5.1 - Imported from URL
 • v1.5.1 - Imported from URL
 • v1.5.1 - Imported from URL
 • v1.5.1 - Imported from URL
 • v1.5 - Imported from URL
 • v1.5 - Imported from URL
 • v1.5 - Imported from URL
 • v1.5 - Imported from URL
 • v1.5 - Imported from URL
 • v1.5
 • v1.5 - Imported from URL
 • v1.5
 • v1.5
 • v1.5