Greasy Fork is available in English.

智能划词翻译

划词翻译,自动切换谷歌翻译和有道词典

Cài đặt script này?
Script gợi ý của tác giả

Bạn có thế thích 网页限制解除(精简优化版)

Cài đặt script này
Tác giả
xinggsf
Cài đặt hàng ngày
5
Số lần cài đặt
5.225
Đánh giá
30 0 0
Phiên bản
1.6.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

划词翻译,自动切换谷歌翻译和有道词典 在启用“网页限制解除”脚本时,本脚本仍然有效