Greasy Fork is available in English.

网页限制解除(精简优化版)

解除大部分网站禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

Cài đặt script này?
Script gợi ý của tác giả

Bạn có thế thích 智能划词翻译

Cài đặt script này
Tác giả
xinggsf
Cài đặt hàng ngày
94
Số lần cài đặt
102.517
Đánh giá
370 1 1
Phiên bản
1.5.6
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
LGPLv3
Áp dụng cho

网页限制解除(精简优化版)

取消全局地址匹配,已定义大部分有限制的网页。如果遇到其它有限制的网页,请打开脚本~在其“设置”页中加“用户包括”之地址匹配。