Greasy Fork is available in English.

Acfun Ad Helper

移动暂停广告并缩小至右下角,点击×关闭后不再显示

Tác giả
zyl315
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
52
Đánh giá
2 0 0
Phiên bản
0.23
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

对AcFun视频暂停中出现的活动广告移动至右下角并且缩小,在点击关闭按钮后不再出现(刷新后失效)

如果有任何问题可以前往Here,给我留言,油猴上有时候看不到,不能及时反馈。