Greasy Fork is available in English.

Mute Players

Right-click a player to mute them

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.