Greasy Fork is available in English.

Sketchful Scripts Menu

Adds a menu with every Sketchful script from Greasy Fork

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.