Greasy Fork is available in English.

Skribbl Line Tool

Hold shift to enable line drawing, press Space to snap to right angles

Đây là tất cả phiên bản của script này. Chỉ hiển thị các phiên bản mà mã nguồn thay đổi.

  • v1.1 10-12-2020 fixed a bug where the canvas becomes white when pressing shift
  • v1.0 30-08-2020
  • v1.0 28-08-2020