Greasy Fork is available in English.

Skribbl Line Tool

Hold shift to enable line drawing, press Space to snap to right angles

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.