Greasy Fork is available in English.

Skribbl Line Tool

Hold shift to enable line drawing, press Space to snap to right angles

Tác giả
faux
Cài đặt hàng ngày
3
Số lần cài đặt
195
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho