Greasy Fork is available in English.

AcFun文章区漫画模式支持放大拖动

漫画模式放大拖动(代码源于网络)

Tác giả
冤犯
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
19
Đánh giá
2 0 0
Phiên bản
0.1.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

脚本介绍

看到文章区漫画模式升级说明下面一堆“放大不能拖动很难受啊”哀嚎,我也很难受,转身就去网上抄代码了。