Greasy Fork is available in English.

The Times Dark Mode

A dark mode for The Times & The Sunday Times frontpage and articles.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.0.1 30-01-2022

    Override inline with !important arguments.

  • v1.0.0 15-07-2020