Greasy Fork is available in English.

The Times Dark Mode

A dark mode for The Times & The Sunday Times frontpage and articles.

Tác giả
arunsunner
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
17
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0.1
Đã tạo
15-07-2020
Đã cập nhật
30-01-2022
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

A dark mode for 'The Times', created as an exercise in executing certain styles like wildcard matches and filters.