Greasy Fork is available in English.

VozForums Unbreak - Comment Separator

Trả lại dấu đen ngăn cách giữa một số comment

Tác giả
Pblaze
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
15
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
11-07-2020
Đã cập nhật
11-07-2020
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Gần đây voz có hiện tượng bị mất dải đen ngăn cách giữa các comment nếu dùng adblock, rất khó nhìn. Đây là giải pháp (có thể là tạm thời) để giải quyết vấn đề này.