Greasy Fork is available in English.

bab.la - Dark Theme

Dark Theme for bab.la online dictionary

Tác giả
Pabli
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
6
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.1.1
Đã tạo
09-07-2020
Đã cập nhật
13-12-2022
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • bab.la

Dark Theme for bab.la online dictionary

Also available on userstyles.world

Buy Me a Coffee at ko-fi.com

userstyle usercss uso style stylish stylus css theme design