Greasy Fork is available in English.

Color Picker

Color picker for Sketchful

Tính đến 2020-06-29 21:34:44 UTC. Xem phiên bản mới nhất.

Tác giả
faux
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.4
Đã tạo
29-06-2020
Đã cập nhật
29-06-2020
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Remove set colors by alt + clicking on them.
Select a color from the canvas by alt + clicking on it.