Greasy Fork is available in English.

MCD

Manga Comic Downloader. Shortcut: Alt+Y.

Tác giả
lelinhtinh
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
14
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.4.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT; https://baivong.mit-license.org/license.txt
Áp dụng cho
  • kuaikanmanhua.com
  • newtoki69.com
  • manhwa18.net
  • manytoon.com