Greasy Fork is available in English.

[Công cụ báo cáo vấn đề ABP] Ẩn link báo cáo đã xem

Ẩn link đã xem trên công cụ báo cáo vấn đề của ABP

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.