Greasy Fork is available in English.

CSDN 页面优化

轻量级无时延优化脚本,用于CSDN页面布局、广告和剪切板清理,并提供暗黑模式支持

Tác giả
System
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
49
Đánh giá
2 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

CSDN 页面优化

轻量级无时延优化脚本,用于CSDN页面布局、广告和剪切板清理,并提供暗黑模式支持
暗黑模式设置位于首页和文章页右侧的悬浮框中,默认跟随系统主题自动切换暗黑模式,可手动关闭该功能。

当前已实现功能

  • 页面简化
  • 自动展开
  • 广告屏蔽
  • 剪切板清理
  • 暗黑模式

欢迎在 讨论区 中提出改进意见