Greasy Fork is available in English.

Play Youtube playlist in reverse order

Adds button for loading the previous video in a YT playlist

Tác giả
Dragosarus
Cài đặt hàng ngày
3
Số lần cài đặt
1.727
Đánh giá
14 0 0
Phiên bản
7.7
Đã tạo
09-06-2020
Đã cập nhật
03-12-2021
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Compatible with my other script (Display remaining playlist time)