Greasy Fork is available in English.

Play Youtube playlist in reverse order

Adds button for loading the previous video in a YT playlist

Tác giả
Dragosarus
Cài đặt hàng ngày
4
Số lần cài đặt
2.675
Đánh giá
18 1 0
Phiên bản
7.8
Đã tạo
09-06-2020
Đã cập nhật
22-07-2022
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Compatible with my other script (Display remaining playlist time)