Greasy Fork is available in English.

Search Switcher

Add links to each other in search engines. Including multiple search modes.

Tác giả
XanderWang
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
302
Đánh giá
9 0 0
Phiên bản
1.0.2
Đã tạo
29-05-2020
Đã cập nhật
14-06-2020
Giấy phép
GPL-3.0
Áp dụng cho
提供了一键切换百度、谷歌、谷歌镜像、bing、360搜索、搜狗的切换.

特别声明,是从下面这个脚本修改而来,主要是改了样式。
https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/396939-site-switcher