Greasy Fork is available in English.

Google scholar open in new tab

Middle click to open in new tab

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.