Greasy Fork is available in English.

Team Oblivion Theme

Inserts Oblivion theme into Surviv.io

Tác giả
D1sRuPti0n
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
324
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
 • surviv.io
 • twitch.tv
 • ext-twitch.tv
 • http://surviv2.io*
 • https://surviv2.io*
 • http://2dbattleroyale.com*
 • https://2dbattleroyale.com*
 • http://2dbattleroyale.org*
 • https://2dbattleroyale.org*
 • http://piearesquared.info*
 • https://piearesquared.info*
 • http://thecircleisclosing.com*
 • https://thecircleisclosing.com*
 • http://archimedesofsyracuse.info*
 • https://archimedesofsyracuse.info*
 • http://secantsecant.com*
 • https://secantsecant.com*
 • http://parmainitiative.com*
 • https://parmainitiative.com*
 • http://nevelskoygroup.com*
 • https://nevelskoygroup.com*
 • http://kugahi.com*
 • https://kugahi.com*
 • http://chandlertallowmd.com*
 • https://chandlertallowmd.com*
 • http://ot38.club*
 • https://ot38.club*
 • http://kugaheavyindustry.com*
 • https://kugaheavyindustry.com*
 • http://rarepotato.com*
 • https://rarepotato.com*
Team Oblivion now has a surviv.io theme!
Includes:
-In game FPS count
-Gun outlines
-Cool background
-Health number

Special thanks to silverdotware and Superior!