Greasy Fork is available in English.

HacPai 模拟人工抢红包(内部)

https://hacpai.com/cr 抢的越快,拿得越少,玩的就是心跳

Tác giả
sfexpress
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
20
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

看到有人公开了脚本:https://hacpai.com/article/1594605085062
为了维持生态平衡,特开源模拟人工版本,与人类同速,不争不抢好宝宝。
使用方法:安装以后打开聊天室就行,啥也不用管。