Greasy Fork is available in English.

购物党比价工具【精简版】

gwdang精简版 ,精简gwdang,减少弹窗,仅留下顶栏,并去除菜单部分

Tác giả
chenzelin01
Cài đặt hàng ngày
9
Số lần cài đặt
10.083
Đánh giá
74 1 0
Phiên bản
2.1.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

插件功能描述

浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。

image

[含有购物党的返利]