Greasy Fork is available in English.

CSDN去掉不必要的内容__方便印象笔记的网页剪裁

每次在使用印象笔记网页插件进行网页剪裁时,选择网页正文,在csdn总会附带很多不必要的东西,这里可以去掉一些不必要的内容

Tác giả
in-the-wind
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
94
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
0.11
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
每次在使用印象笔记网页插件进行网页剪裁时,选择网页正文,在csdn总会附带很多不必要的东西,这里可以去掉一些不必要的内容
现在发现谷歌应用商店里的adguard的插件可以更高自由度的调整并屏蔽相应的元素,推荐大家能访问的就用那个插件吧..