Greasy Fork is available in English.

小鸡词典快查-岛

选中词语点击鼠标中键,就可以在页面内快速搜索小鸡词典

Tác giả
Reiji
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
19
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho
使用方式:在串中选中不明白的网络词语,并用鼠标中键点击那个词语,就可以调出小鸡词典(https://jikipedia.com/)查看这个词语的含义和来历。(后期可能会加上一些让刷岛更方便的功能)