Greasy Fork is available in English.

小鸡词典快查

选中词语点击鼠标中键,就可以在页面内快速搜索小鸡词典

Tác giả
Reiji
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
119
Đánh giá
3 1 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho
使用方式:在匹配的页面选中不明白的网络词语,并用鼠标中键点击那个词语,就可以调出小鸡词典(https://jikipedia.com/)查看这个词语的含义和来历。
这个为非官方插件,有空的话可以浏览下词条页面下方的广告支持下官方的运营。
如果同时安装了"能不能好好说话"脚本(https://lab.magiconch.com/nbnhhsh/nbnhhsh.user.js),还可以直接点击翻译出来的结果进行查询。