Greasy Fork is available in English.

A 站视频缓存 视频链接解析

谁不想在遇到好视频的时候能够缓存下来呢?

Tác giả
czzonet
Cài đặt hàng ngày
5
Số lần cài đặt
2.688
Đánh giá
11 0 0
Phiên bản
1.1.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

A 站视频缓存 视频链接解析

谁不想在遇到好视频的时候能够缓存下来呢?

声明: 本教程提供一种缓存视频的方法,意在方便离线也能观看,对于任何不当使用概不负责!

项目地址github

m3u8下载器m3u8

简易使用

该脚本会添加一个获取链接的按钮,解析的结果显示在网页上。