Greasy Fork is available in English.

Facebook HEX

Chuyển đổi HEX thành URL hoặc text, trong bài viết hoặc bình luận trên Facebook.

Tính đến 14-04-2020. Xem phiên bản mới nhất.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.0.0 07-12-2020 Update for new design, Improve decoding performance
  • v0.9.2 14-04-2020 Fix typo
  • v0.9.1 13-04-2020 Imported from URL