Greasy Fork is available in English.

Facebook HEX

Chuyển đổi HEX thành URL hoặc text, trong bài viết hoặc bình luận trên Facebook.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.0.0 07-12-2020 Update for new design, Improve decoding performance
  • v0.9.2 14-04-2020 Fix typo
  • v0.9.1 13-04-2020 Imported from URL