Greasy Fork is available in English.

Surviv.io Gun Color

Changes the outline of gun slots to their specified color | Health bar | Adrenaline Bar

Tác giả
silverdotware
Cài đặt hàng ngày
16
Số lần cài đặt
2.430
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
 • surviv.io
 • twitch.tv
 • ext-twitch.tv
 • http://surviv2.io*
 • https://surviv2.io*
 • http://2dbattleroyale.com*
 • https://2dbattleroyale.com*
 • http://2dbattleroyale.org*
 • https://2dbattleroyale.org*
 • http://piearesquared.info*
 • https://piearesquared.info*
 • http://thecircleisclosing.com*
 • https://thecircleisclosing.com*
 • http://archimedesofsyracuse.info*
 • https://archimedesofsyracuse.info*
 • http://secantsecant.com*
 • https://secantsecant.com*
 • http://parmainitiative.com*
 • https://parmainitiative.com*
 • http://nevelskoygroup.com*
 • https://nevelskoygroup.com*
 • http://kugahi.com*
 • https://kugahi.com*
 • http://chandlertallowmd.com*
 • https://chandlertallowmd.com*
 • http://ot38.club*
 • https://ot38.club*
 • http://kugaheavyindustry.com*
 • https://kugaheavyindustry.com*
 • http://rarepotato.com*
 • https://rarepotato.com*