Greasy Fork is available in English.

Surviv.io Dark Theme 2.0

This gives surviv.io a darker look.

Tác giả
Daqnal
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
689
Đánh giá
0 1 0
Phiên bản
0.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
This is an updated Dark Mode for Surviv.io
Original credit to Superior - https://greasyfork.org/scripts/393883-surviv-io-dark-theme/code/Survivio%20Dark%20Theme.user.js
Daqnal#5635 on Discord if you have questions