Greasy Fork is available in English.

百度网盘直接下载助手修改版

网盘内和分享页均显示[下载助手]按钮,支持获取直接下载链接+压缩下载链接;

Tác giả
yi ming
Cài đặt hàng ngày
160
Số lần cài đặt
456.920
Đánh giá
688 1 6
Phiên bản
2018.04.06
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

// 网盘内和分享页均显示[下载助手]按钮,支持获取直接下载链接+压缩下载链接;
// 大文件/单文件/多文件/文件夹,支持点击直接下载免强制调用百度网盘客户端;