Greasy Fork is available in English.

Resolve MAC Addresses for TD-W8970 v1 web pages

Resolve MAC Addresses based on settings in Wireless MAC Filtering page. Tested on TD-W8970 v1 Firmware Version:0.6.0 2.12 v000c.0 Build 140613 Rel.31066n

Tính đến 11-03-2020. Xem phiên bản mới nhất.

Tác giả
Neurone
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
11-03-2020
Đã cập nhật
11-03-2020
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho