Greasy Fork is available in English.

Resolve MAC Addresses for TD-W8970 v1 web pages

Resolve MAC Addresses based on settings in Wireless MAC Filtering page. Tested on TD-W8970 v1 Firmware Version:0.6.0 2.12 v000c.0 Build 140613 Rel.31066n

Tính đến 11-03-2020. Xem phiên bản mới nhất.

Ghé thăm trang hỗ trợ của tác giả.

No discussions posted yet.

Post a review, comment, or question

If you think this script is breaking Greasy Fork's rules, please report it for removal.

Sign in to post a review, comment, or question.

Người yêu thích

Script này vẫn chưa được đã ưa thích bởi bất cứ ai.

Đăng nhập để thêm vào mục yêu thích.