Greasy Fork is available in English.

txti.es grey

A low-contrast grey theme.

Tác giả
locrian
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
2
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.01
Đã tạo
26-02-2020
Đã cập nhật
28-12-2020
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

A low-contrast grey theme for txti.es.