Greasy Fork is available in English.

EnablePIP-acfun

Enable Picture in Picture mode in acfun 在acfun中打开画中画模式,使chrome能够使用画中画。

Tác giả
XenoAmess
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
37
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
2.2.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho