Greasy Fork is available in English.

我也拒绝二维码登录(淘宝、京东等网站默认出现账号密码登录界面)

淘宝、京东、阿里云等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面

Tác giả
greasyblade
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
496
Đánh giá
10 0 0
Phiên bản
0.3.5
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

我也拒绝二维码登录

拒绝二维码登录 v0.3.4 叉过来的

修复了脚本在阿里云登录页面的问题