Greasy Fork is available in English.

wsxy_autoPlay

网上学院函数库:优化视频

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/395994-wsxy-autoplay/code/wsxy_autoPlay.js?version=773621

Tác giả
tame
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web