Greasy Fork is available in English.

Colorblind Mode | Surviv.io

Surviv.io options for Colorblind Persons

Tác giả
FilipKZhong
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
838
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
v.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
 • surviv.io
 • twitch.tv
 • ext-twitch.tv
 • http://surviv2.io*
 • https://surviv2.io*
 • http://2dbattleroyale.com*
 • https://2dbattleroyale.com*
 • http://2dbattleroyale.org*
 • https://2dbattleroyale.org*
 • http://piearesquared.info*
 • https://piearesquared.info*
 • http://thecircleisclosing.com*
 • https://thecircleisclosing.com*
 • http://archimedesofsyracuse.info*
 • https://archimedesofsyracuse.info*
 • http://secantsecant.com*
 • https://secantsecant.com*
 • http://parmainitiative.com*
 • https://parmainitiative.com*
 • http://nevelskoygroup.com*
 • https://nevelskoygroup.com*
 • http://kugahi.com*
 • https://kugahi.com*
 • http://chandlertallowmd.com*
 • https://chandlertallowmd.com*
 • http://ot38.club*
 • https://ot38.club*
 • http://kugaheavyindustry.com*
 • https://kugaheavyindustry.com*
 • http://rarepotato.com*
 • https://rarepotato.com*

Colorblind Mode


Works for:

 • Red-Weak/Protanomaly
 • Green-Weak/Deuteranomaly
 • Blue-Weak/Tritanomaly
 • Red-Blind/Protanopia
 • Green-Blind/Deuteranopia
 • Blue-Blind/Tritanopia

How to Use:

 1. Install Tampermonkey: https://chrome.google.com/webstore/detail/tampermonkey/dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo
 2. Install this script
 3. Start Surviv.io
 4. Everything should be working =)