Greasy Fork is available in English.

GreasyFork - Dark Theme

Customizable Dark theme For GreasyFork.org

Tác giả
Pabli
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
378
Đánh giá
6 0 0
Phiên bản
1.2.13
Đã tạo
14-01-2020
Đã cập nhật
16-09-2022
Giấy phép
CC-BY-SA-4.0
Áp dụng cho

Dark theme for this site with customizable settingsAlso available on userstyles.world

Checkout my other work: Dark Minimalistic Scrollbar

Buy Me a Coffee at ko-fi.com

userstyle usercss uso style stylish stylus css theme design