Greasy Fork is available in English.

不看广告:juejin右侧+csdn自动展开+去广告+净化剪贴板+免登陆+woshipm+segment

JueJin ITeye CSDN自动展开阅读,可以将剪贴板的推广信息去除,去除大多数广告。

Tác giả
inyuo
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
653
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
1.3.15
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • Juejin右侧推广去除
  • 更新interval时间
  • 码云web-ide页面 去除页头
  • 缩短更新时间
  • 人人都是产品经理 去除详情页ad
  • segment思否去除右侧