Greasy Fork is available in English.

Image compress library

A little library for compress image.

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/394523-image-compress-library/code/Image%20compress%20library.js?version=774909

Tác giả
askornot
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho
Tất cả trang web
A little library for compress image.