Greasy Fork is available in English.

优学院答题

优学院自动答题,配合优学院看视频脚本使用

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/394494-%E4%BC%98%E5%AD%A6%E9%99%A2%E7%AD%94%E9%A2%98/code/%E4%BC%98%E5%AD%A6%E9%99%A2%E7%AD%94%E9%A2%98.js?version=774223

Tác giả
Brush-JIM
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
2020.01.01
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

执行“answer”函数,即可答题