Greasy Fork is available in English.

NexusPHP PT Helper Plus

基于NexusPHP的PT网站的辅助脚本

Tác giả
〃萝卜inDarkness
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
356
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
0.0.9
Đã tạo
29-12-2019
Đã cập nhật
10-03-2020
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

说明 这个脚本仅仅是针对原脚本对其他部分站点的适配 感谢原脚本作者ysc3839 原脚本地址

另外,感谢AC帮忙修复脚本。