Greasy Fork is available in English.

y-userscript-util

my userscript util function

Tính đến 2020-01-03 16:50:38 UTC. Xem phiên bản mới nhất.

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/394408-y-userscript-util/code/y-userscript-util.js?version=762903

Tác giả
ywzhaiqi
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20200103165038
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web