Greasy Fork is available in English.

y-userscript-util

my userscript util function

Tính đến 2019-12-29 15:10:51 UTC. Xem phiên bản mới nhất.

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/394408-y-userscript-util/code/y-userscript-util.js?version=761583

Tác giả
ywzhaiqi
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20191229151051
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web