Greasy Fork is available in English.

y-userscript-util

my userscript util function

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.