Greasy Fork is available in English.

网盘链接检查

自动识别并标记百度云、蓝奏云和腾讯微云的链接状态。

Cài đặt script này?
Script gợi ý của tác giả

Bạn có thế thích 集装箱

Cài đặt script này
Tác giả
newday-me
Cài đặt hàng ngày
196
Số lần cài đặt
8.128
Đánh giá
44 1 0
Phiên bản
0.1.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • *://**/*

Mô tả của tác giả

☆脚本介绍

自动识别并标记百度云、蓝奏云和腾讯微云的链接状态。

推荐脚本:集装箱,一个插件,提供一揽子服务。


☆脚本配置

安装好脚本后,可以访问 脚本配置页面 自定义脚本的功能。


☆脚本测试

补全链接: /s/1lA-WCJ3uVErgBvC5GiqX7Q。

匹配文本:https://pan.baidu.com/s/1lA-WCJ3uVErgBvC5GiqX7Q,https://www.lanzous.com/i2imtwd,https://share.weiyun.com/5nYsfso。

匹配链接:百度云蓝奏云微云


☆其他作品

集装箱:一个插件,提供一揽子服务。

优惠购:以最优惠的价格,把宝贝抱回家。

网盘助手:大概是最优雅好用的网盘助手了。

下载卫士:拒绝高(捆)速(绑)下载。


☆问题反馈

有任何问题或者建议,欢迎发送邮件至 newday_me@163.com ,感谢您的大力支持!

(希望问题反馈里能提供浏览器名称、插件版本、访问链接和必要的截图,谢谢!!)